Hallo leeve Lüüd, leeve Gillbröder,

scheun dat ji mal bi uns inkieken doot. Op uns Sied finnst du de neesten Termine, poor Biller un allns wat di interessiert,

un wat du weeten müßt.

Wenn du Froogen oder nee`e Ideen häst, denn kannst gern schrieven oder anroopen, wi wart uns denn dormit uteenanner-

setten.

Wenn du noch keen Mitgleed in uns ehrenwerte Gill büst un wullt dat gern waarn, denn stell doch eenfach een Andrach

op Opnahme, oder du wennst di an een vun uns Gillbröder ut den Vörstand, du kannst aver ok an 1. Freedag in Monat

Klock 19,00 Uhr in Scheetstand op `n Staaken, Menzelweg kamen un di dat Scheeten ankieken, de Gillbröder, de dor

sünd wart di denn all diene Frogen beantworden.

Bet denn de Gillvörstand